Tel.: 93 318 06 44 - català - castellano

INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES:
PROTECCIÓ CONTRA ELS LLAMPS


La instal·lació de puntes de parallamps PDC electròniques, per a protegir-se dels impactes directes del llamp és totalment imprescindible per a garantir la protecció dels receptors de l'horta Solar i per a garantir la producció energética de la mateixa.

Les hortes solars estan ubicades a camp obert, i les seves instal·lacions, amb les estructures de suports dels panells solars, connectats a la pressa de terra, són un atractiu indiscutible pel llamp.D'aquí la importància de la instal·lació d'un parallamps electrònic NIMBUS PDC, que amb el seu dispositiu de cebat, garanteix que l'impacte del llamp es produirà molt per sobre de les estructures de la horta solar.

D'altra banda és cabdal protegir els panells fotovoltaics i els inversors de les sobretensions, tant al costat de corrent alterna, com al costat de contínua.

Combinar la protecció de l'impacte directe del llamp i la protecció de les sobretensions, és garantir la continuïtat de producció d'energia , i evitar els alts costos de la reparació de l'horta solar, inversors.. etc.

La majoria d'asseguradores, pel fet de tenir parallamps, fa abaratir les quotes de la pòlissa.

 

INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

 

 

SECTORS
Torrente Tecno Industrial instalˇla parallamps acreditats per:


PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL
Marquès de Barberà, 21 - 08001 Barcelona - Tel.: 93 318 06 44 - Fax.: 93 318 65 71 - info@torrente.cat